ZTA Expertise BV

   
     +31 657 56 46 70 // info@zta.nu

NIVRE

Het Nederlands Instituut Van Register Experts, NIVRE, initieert en bewaakt dat door middel van het Register. Dit gebeurt door hoge eisen te stellen aan enerzijds de opleidingen en anderzijds door het instellen van de Permanente Educatie. Mede daardoor waarborgt het NIVRE dat de ingeschrevenen te allen tijde voldoen aan de hoge eisen die de hedendaagse markt van hen vraagt met betrekking tot vakmanschap, kennis, (communicatieve) vaardigheden en professionaliteit.

Read More 

Stichting VRT

Het Verenigd Register van Taxateurs is specifiek opgericht voor taxateurs die zich bezighouden met taxaties voor verzekeringsdoeleinden. Taxateurs kunnen zich laten inschrijven in het door de Stichting bijgehouden Register, uiteraard eerst nadat een onafhankelijke commissie heeft getoetst of de taxateur aan de toelatingscriteria voldoet. De Stichting VRT stelt zich ten doel de vakbekwaamheid, deskundigheid en integriteit van taxateurs te bevorderen en in stand te houden.

Read More 

FEHAC

De Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs, kortweg FEHAC is in 1976 opgericht door een tiental clubs voor klassieke personenauto's als belangenvereniging voor Klassiek rijdend Nederland. Doelstelling van de FEHAC is de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van eigenaars en houders van voertuigen, die uit historisch standpunt in stand worden gehouden en al hetgeen daarmee in de meest ruime zin verband houdt.

Read More 

Expert online (Stel uw vraag)

5+2  =  

Quote van Mei 2019

Arbeite nur, die Freude kommt von selbst. Johann Wolfgang von Goethe.