ZTA Expertise BV

   
     +31 657 56 46 70 // info@zta.nu

Oldtimers   arrow

Een van de meest voorkomende redenen voor een oldtimertaxatie is om een WA-beperkt-casco of WA-casco (All Risk) af te kunnen sluiten. Tijdens de geldigheid van het taxatierapport (dit is meestal 3 jaar), keert de verzekeringsmaatschappij bij diefstal of total-loss de getaxeerde waarde uit.

Als u uw motorvoertuig laat taxeren dient u er in eerste instantie op te letten dat deze taxatie uitgevoerd wordt in het kader van Artikel 7.960 BW (hetgeen voor 01-01-2006 geregeld werd door de artikelen 274 en 275 Wetboek van Koophandel). Dit artikel 7.960 BW luidt als volgt:

De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

Taxatierapporten met het predicaat ‘FEHAC goedgekeurd taxatierapport’ zijn opgesteld door ter zake deskundige taxateurs en kennen een standaardinhoud die alle noodzakelijke aspecten van een visuele inspectie van een voertuig raken. Met een ‘FEHAC goedgekeurd taxatierapport’ in handen kunnen verzekeraars, klassieke voertuigeigenaren en andere belanghebbende er van uitgaan dat het om een kwalitatief goed rapport gaat.

Taxeren van klassieke bedrijfsvoertuigen 

Het taxeren van klassieke bedrijfsvoertuigen en oldtimer vrachtwagens is onze specialiteit. Omdat historische vrachtwagens altijd als werkpaarden zijn ingezet is het mooi om te zien hoe eigenaren met liefde en oog voor vakmanschap dit soort transportmiddelen van de ondergang hebben weten te redden. De authenticiteit straalt er vaak vanaf. Bijzonder fraai zijn ook vaak de technische oplossingen die vervoerders uit die tijd hebben weten te bedenken voor het vervoer en transport van hun producten. Het zijn vaak ware staaltjes van historisch erfgoed die veel zeggen over Nederland als transportnatie van Europa.

Zowel bij historische bedrijfsvoertuigen als bij oldtimer personenauto’s gaat het om het vastleggen van de specifieke voertuigkenmerken en de uitgevoerde revisie- en restauratie werkzaamheden. Het is dan met name belangrijk om alle kosten aan onderdelen en arbeid in een juist perspectief te plaatsen om zo te komen tot een objectief waardeoordeel. Een oordeel dat enerzijds recht doet aan de vele uren die nodig zijn voor een kwalitatief waardevolle restauratie en anderzijds aan de unieke staat van betreffende vrachtwagen waarvan er slechts nog een handjevol in Europa te vinden zijn. Zie voor meer informatie Folder ZTA Expertise.

Prijs

De prijs voor het taxeren van een oldtimer personenauto bedraagt

€ 75,00 incl. BTW. (tijdens clubbijeenkomsten)

€ 100,00 incl. BTW. (op locatie)

De prijs voor het taxeren van een historische vrachtwagen bedraagt

€ 100,00 incl. BTW. (tijdens clubbijeenkomsten)

€ 130,00 incl. BTW. (op locatie)

Fehac logo

 

 

 

Onze rapportage heeft het predicaat

FEHAC goedgekeurd taxatierapport

Oldtimer Foto