ZTA Expertise BV

   
     +31 657 56 46 70 // info@zta.nu

Verzekerde Som   arrow

Verzekerde somBij bijzondere voertuigen of rijdende werktuigen kan het van belang zijn om, net als bij een oldtimerverzekering, een waarde taxatie te laten uitvoeren ter bepaling van de minimaal benodigde verzekerde som.

Bij een dergelijke waarde taxatie is het van groot belang dat deze uitgevoerd wordt in het kader van Artikel 7.960 BW (hetgeen voor 01-01-2006 geregeld werd door de artikelen 274 en 275 Wetboek van Koophandel). Dit artikel 7.960 BW luidt als volgt:

De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.