ZTA Expertise BV

   
     +31 657 56 46 70 // info@zta.nu

Expertise   arrow

Bij schade expertise gaat het om het vaststellen van de hoogte van het schadebedrag. Immers bij een schade ontstaat een waardevermindering van een zaak en daarmee een kostenpost voor de eigenaar van die zaak. In beginsel dient de schade zo nauwkeurig mogelijk te worden berekend aan de hand van de beschadigde onderdelen en de arbeidskosten die hiermee gemoeid zijn. Dit lijkt eenvoudig maar het kan echter zo zijn dat er sprake is van een bijzondere situatie. Bijvoorbeeld wanneer de schade zo omvangrijk is dat een overweging gemaakt moet worden of het object totalloss gaat of wanneer er discussie ontstaat over het al dan niet herstellen of compleet vervangen van onderdelen. In basis zijn er 2 voorwaarden waar aan moet worden voldaan. Deze zijn gevat in het indemniteitsbeginsel.

  1. de geleden schade moet worden vergoed aan de benadeelde partij.
  2. De benadeelde partij mag door de uitgekeerde schadevergoeding niet in een voordeliger positie raken.

Een schade vaststelling dient dus naar redelijkheid en billijkheid plaats te vinden uitgaande van het indemniteitsbeginsel. Hierbij speelt niet alleen vertrouwen een belangrijke rol maar ook kennis van de branche en de beschadigde materie. Zaken waarop u bij ZTA Expertise kunt vertrouwen.