ZTA Expertise BV

   
     +31 657 56 46 70 // info@zta.nu

Preventie   arrow

Schade preventie

Op basis van onze ervaring met vrachtwagenongevallen en schade expertise is er op punt van schadepreventie veel te winnen. Hierbij willen wij benadrukken dat wij niet geloven in kostenbesparingen maar wel in het optimaliseren van de prijs van het wagenpark, het onderhoud daarvan en daarmee de uptime van de voertuigen met een optimale bedrijfszekerheid. Hierbij zijn wij ervan overtuigd dat de prijs van preventief onderhoud veel lager is dan de kosten van reactief problemen oplossen en schade repareren.

In de afgelopen jaren werd door ZTA Expertise diverse malen een bijdrage geleverd aan wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat, het programmabureau Incident Management, het Havenbedrijf Rotterdam en De Verkeersonderneming in Rotterdam om het aantal incidenten door pech en ongevallen met vrachtauto’s te reduceren. Waar wegbeheerders in het verleden veel aandacht hadden voor het snel en veilig ‘managen’ van incidenten is er een duidelijke verschuiving van aandacht richting het voorkomen van incidenten en de rol die de wegbeheerder als dienstverlener daarbij kan vervullen. Diverse onderzoeken werden door ons uitgevoerd.

Grip op bandenpech en klapbanden (De Verkeersonderneming)

TPMS in een wegtransportvoertuig (Beter Benutten / IenM)

Free Tyre Check bij uitgang APM Terminals (Havenbedrijf Rotterdam)

VACO Magazine december 2015