ZTA Expertise BV

   
     +31 657 56 46 70 // info@zta.nu

Elektrische & hybride voertuigen   arrow

Elektrische voertuigen
Elektrische en hybride (combinatie van verbrandingsmotor en elektrische aandrijving) voertuigen kennen sinds enkele jaren een verhoogde belangstelling. Veelal heeft dit te maken met een zgn. zero emissie beleid van de overheid en/of lokale overheden. Het voordeel van dergelijke voertuigen is dat in stedelijke gebieden geen emissies worden uitgestoten hetgeen milieuvriendelijkere mobiliteit mogelijk maakt. De afgelopen jaren is door middel van stimulering en subsidie het aantal elektrische en hybride voertuigen in Nederland snel toegenomen.

EHV1

Energie opslag
Bij elektrische voertuigen wordt de benodigde energie om te kunnen voortbewegen opgeslagen in een accu. De term batterij is in dit verband een betere omdat het gaat om een batterij (samenstelling) van een groot aantal (elektrische) accumulatoren. Op dit moment zijn de elektrische opslagsystemen nog de bottleneck in de ontwikkeling van elektrisch aangedreven voertuigen. De energiedichtheid en vermogensdichtheid van elektrische opslagsystemen is laag vergeleken met traditionele fossiele brandstoffen. Over het algemeen een factor 8 tot 10 lager. Bovendien is de prijs van elektrische opslagsystemen erg hoog. De ontwikkelingen gaan echter in een snel tempo en dit geldt met name voor lithium batterijen.

Kennis van zaken
Om bij te blijven en voldoende kennis van zaken te blijven hebben werd in 2013 de Post-HBO opleiding Auto-elektronica aan de HTS Autotechniek afgerond en in 2014 gevolgd door de opleiding Elektrische en Hybride voertuigen. In de afgelopen jaren werden diverse dossiers behandeld aangaande schades aan elektrische en hybride voertuigen, klachten over de (beperkte) actieradius alsmede brandschades.

EHV2