ZTA Expertise BV

   
     +31 657 56 46 70 // info@zta.nu

Contra-Expertise & Bindend Advies   arrow

Bindend adviesNa een disakkoord over een schadevaststelling aan een voertuig wordt, om niet in een eindeloze discussie met partijen te geraken, als gebruikelijke oplossing gekozen voor het laten uitvoeren van een contra-expertise (zie Nivre richtlijn Contra-Expertise). Is de uitkomst van de contra-expertise zodanig dat deze niet verenigbaar is met die van de eerste expertise, dan is het laten uitbrengen van een bindend advies een mogelijke oplossing (zie Nivre richtlijn Bindend Advies). Hierbij is het van belang dat de experts “nooit” in de rechten van partijen treden. Het zijn dan ook de opdrachtgevers en niemand anders die kunnen besluiten tot het laten uitbrengen van een bindend advies. Partijen komen dan overeen het geschil aan een onpartijdige derde – die wederzijds vertrouwen geniet – voor te leggen met de afspraak dat zij zich bij diens advies zullen neerleggen.